Hotline: 090-123-0688
Hotline: 090-123-0688

Các bước cấu hình để kết nối motor rèm thông minh JAVIS với Javis HC qua MQTT

Các bước thực hiện kết nối motor rèm thông minh JAVIS với Javis HC qua MQTT

Việc kết nối qua MQTT giúp cho việc điều khiển motor rèm trong mạng LAN một cách dễ dàng cũng như tích hợp các tính năng tự động hóa như trời nắng tự động đóng rèm, buổi tối tự động mở rèm.. Tính năng tự động hóa đóng mở rèm qua MQTT cũng có thể thực hiện bình thường ngay cả khi mất mạng Internet.

Bước 1: Thiết lập MQTT trên app Javis Home

-Mở app Javis Home, chọn Menu, Thiết bị, chọn motor rèm tương ứng.

- Vào phần Nâng cao, chọn MQTT và nhập các thông số:

  • Broker là địa chỉ IP của MQTT server (thường là địa chỉ IP nội bộ của Javis HC)
  • Port: nhập 1883
  • Username: nhập thông số username của Broker, nếu dùng bộ Javis HC thì xem tài liệu hướng dẫn để biết thông số chi tiết
  • Password: nhập thông số Password của Broker, nếu dùng bộ Javis HC thì xem tài liệu hướng dẫn để biết thông số chi tiết

- Bấm Lưu lại.

Bước 2: Thiết lập thông tin cấu hình trong Home Assistant (Nếu dùng bộ Javis HC thì bỏ qua bước này)

  • Mở file cấu hình configuration.yaml và thêm đoạn cấu hình sau:
  • platform: mqttname: "Rèm cửa sổ mqtt"command_topic: "145193761873215/curtain.1/set"position_topic: "145193761873215/curtain.1/position"set_position_topic: "145193761873215/curtain.1/set_position"retain: truepayload_open: "open"payload_close: "close"payload_stop: "stop"position_open: 5position_closed: 96

Bước 3: Thiết lập cấu hình trong bộ Javis HC 

Với bộ Javis HC thì việc thiết lập kết nối motor rèm Javis kết nối qua MQTT rất đơn giản, chì cần vào menu "Danh sách rèm" và chọn "Thêm rèm MQTT" và thực hiện theo hướng dẫn trực quan trên màn hình như dưới đây:

Kết nối rèm qua MQTT đến Javis HC

 

Kết nối rèm qua MQTT đến Javis HC

Sau khi bấm kết nối và đặt tên cho motor rèm, bấm lưu lại. Khi đó toàn bộ các cấu hình cần thiết sẽ tự động được tạo ra mà không cần phải thiết lập từng tham số bằng tay như khi kết nối đến Home Assistant cải trên Raspberry PI.

Bước 4: Khởi động lại Home Assistant thông qua tính năng Quản trị hệ thống của Javis HC để nhận thiết bị mới.

Bài viết liên quan

scrolltop