Hotline: 0921-929-868
Hotline: 0921-929-868

Hướng dẫn cài đặt Mosquitto MQTT broker trên Hassbian/Raspbian

Tiếp nối bài viết về cách kết nối công tắc thông minh với Home Assistant thông qua giao thức MQTT, trong bài viết này Nhà thông minh JAVIS sẽ hướng dẫn cách cài đặt MQTT broker trên Hassbian/Raspbian.

Mặc định, Home Assistant (sau đây gọi tắt là HA) đã được tích hợp 1 component MQTT broker là HBMQTT. Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ đội ngũ phát triển HA, HBMQTT mặc định này có điểm hạn chế là gây chiếm dụng bộ nhớ dẫn đến có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của HA. Mosquitto Broker được coi là 1 trong những broker tốt và ổn định nhất khi chạy trên Raspberry PI để thay thế cho MQTT broker mặc định kể trên.

nhà thông minh javis

Dưới đây là các bước để cài đặt và cáu hình Mosquitto broker.

1. Cài đặt MQTT broker Mosquito

Mục đích: cài đặt MQTT broker dùng để đồng bộ trạng thái của các thiết bị với HA

## Các bước cài đặt trên Hassbian hoặc Raspbian

#Thực hiện kết nối ssh đến PI, gỉa sử IP mạng LAN của PI là 192.168.1.11

ssh pi@192.168.1.11 

#tiếp theo nhập password ssh tương ứng

#chạy các lệnh dưới đây để tiến hành cài đặt

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install mosquitto

sudo apt-get install mosquitto-clients

#chỉnh sửa file cấu hình mosquitto 

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

#chỉnh sửa thông số cấu hình như dưới đây

allow_anonymous false

password_file /etc/mosquitto/pwfile

listener 1883

#sau đó gõ tổ hợp phím Ctrl + x và chọn Yes để lưu lại thay đổi

#thiết lập username và password truy cập MQTT

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile javis

# nhập password giả sử là javis2018

Theo ví dụ trên thì thông tin MQTT broker sẽ là:

  • Host: 192.168.1.11
  • Port: 1883
  • Username: javis
  • Password: javis2018

#kiểm tra xem chạy chưa:

pi@raspberry:~ $ mosquitto -v

mosquitto_sub -d -u javis -P javis2018 -t "dev/test"

mosquitto_pub -d -u javis -P javis2018 -t "dev/test" -m "Hello world"

#Nếu không thấy thông báo lỗi gì thì coi như việc cài đặt đã thành công

2. Thiết lập kết nối MQTT broker với Home Assistant

Mở file cấu hình HA configuration.yaml thông qua Samba/Configurator hoặc dùng lệnh edit file trực tiếp sau khi ssh, thêm đoạn cấu hình như sau vào file cấu hình:

#MQTT broker

mqtt:

  broker: 192.168.1.11

  username: javis

  password: javis2018 

Tham khảo hình minh họa bên dưới.

Như vậy chúng ta đã cài đặt xong MQTT Broker Mosquitto trên Raspbian hoặc Hassbian. 

Trong bài hướng dẫn tiếp theo, Nhà thông minh JAVIS sẽ hướng dẫn cách thiết lập công tắc JAVIS để kết nối với Mosquitto Broker để điều khiển và đồng bộ trạng thái.

Tham khảo:

https://randomnerdtutorials.com/how-to-install-mosquitto-broker-on-raspberry-pi/

----

Lưu ý: bản quyền bài viết thuộc về https://nhathongminh.io . Xin ghi rõ nguồn gốc nếu sử dụng trên các trang thông tin khác. 

Để cập nhật các bài viết mới về nhà thông minh xin tham khảo website https://nhathongminh.io/huong-dan hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/nhathongminh.io

 

Bài viết liên quan

scrolltop