Hotline: 0921-929-868
Hotline: 0921-929-868

Hướng dẫn kết nối công tắc JAVIS với Home Assistant

Tiếp theo bài hướng dẫn cài đặt Mosquitto MQTT broker trên Hassbian/Raspbian, trong bài viết này Nhà thông minh JAVIS sẽ giới thiệu cách thiết lập các thông số MQTT của công tắc thông minh JAVIS để đồng bộ trạng thái với Home Assistant thông qua Mosquitto MQTT broker.

Bước 1: Khai báo thông số MQTT của các công tắc JAVIS trong Home Assistant

Mục đích: cập nhật trạng thái của các công tắc thông qua MQTT server.

Mở file configuration.yaml thông qua Samba/Configurator hoặc mở trực tiếp file qua ssh, trong phần switch thêm các thông tin khai báo như mẫu thiết lập cho công tắc 3 Gang dưới đây:

- platform: mqtt

    name: "tên công tắc 1 "

    state_topic: "145193756478768/switch.1/state"

    command_topic: "145193756478768/switch.1/set"

    payload_on: "on"

    payload_off: "off"

    state_on: "on"

    state_off: "off"

  - platform: mqtt

    name: "tên công tắc 2"

    state_topic: "145193756478768/switch.2/state"

    command_topic: "145193756478768/switch.2/set"

    payload_on: "on"

    payload_off: "off"

    state_on: "on"

    state_off: "off"

  - platform: mqtt

    name: "tên công tắc 3"

    state_topic: "145193756478768/switch.3/state"

    command_topic: "145193756478768/switch.3/set"

    payload_on: "on"

    payload_off: "off"

    state_on: "on"

    state_off: "off"

Tham khảo hình minh họa bên dưới.

cấu hình thông số mqtt

Lưu ý:

 • Phần name có thể đổi tùy ý. Đây sẽ là các tên của công tắc sẽ hiển thị trong Home Assistant
 • Trong phần state_topic và command_topic, cần nhập đúng ID của công tắc lấy từ trong ứng dụng Javis Home. Trong ví dụ ảnh trên ID là 145193756478768.
 • Cách lấy ID của công tắc:
  • Mở app Javis Home
  • Vào Menu => chọn Thiết bị => chọn công tắc muốn thiết lập => Chọn “Nâng cao” => ID thiết bị là “Định danh thiết bị” như hình dưới:

công tắc thông minh

 

Bước 2: Thiết lập thông số MQTT trong app Javis Home

Mục đích là để kết nối công tắc đến MQTT broker.

Cách thiết lập (giả sử các thông số MQTT broker như đã thiết lập trong bài hướng dẫn cài đặt Mosquitto Broker)

 • Vào phần lấy ID của công tắc như trên, chọn “Nâng cao”
 • Chọn “MQTT”
 • Dòng đầu tiên nhập ID của broker, trong trường hợp này là ID của PI. Ví dụ 192.168.1.11
 • Dòng thứ 2 nhập cổng: 1883
 • Dòng thứ 3 nhập username của MQTT: javis
 • Dòng thứ 4 nhập password của MQTT: javis2018

Tham khảo ảnh minh họa dưới đây:

thiết lập thông số MQTT công tắc thông minh JAVIS

Như vậy là chúng ta đã thiết lập xong các bước để đồng bộ trạng thái của công tắc JAVIS với Home Assistant qua Mosquitto MQTT broker. 

Sau khi lưu các thông tin thiết lập trong HA, cần khởi động lại cấu hình HA để tận hưởng thành quả.

----

Lưu ý: bản quyền bài viết thuộc về https://nhathongminh.io . Xin ghi rõ nguồn gốc nếu sử dụng trên các trang thông tin khác. 

Để cập nhật các bài viết mới về nhà thông minh và Loa thông minh tiếng Việt xin tham khảo website https://nhathongminh.io/huong-dan

hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/nhathongminh.io

Bài viết liên quan

scrolltop