Hướng dẫn thiết lập Automation nhắc lịch giọng nói bằng Tiếng Việt.

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Tìm hiểu thêm
Hướng dẫn học lệnh quạt RF

Hướng dẫn học lệnh quạt RF

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn học lệnh công tắc RF

Hướng dẫn học lệnh công tắc RF

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn học lệnh công tắc hồng ngoại

Hướng dẫn học lệnh công tắc hồng ngoại

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn kết nối bộ an ninh sim GSM vào bộ trung tâm Javis HC

Hướng dẫn kết nối bộ an ninh sim GSM vào bộ trung tâm Javis HC

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn thêm tivi từ danh sách có sẵn

Hướng dẫn thêm tivi từ danh sách có sẵn

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn học lệnh bộ điều khiển tivi mới

Hướng dẫn học lệnh bộ điều khiển tivi mới

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn thêm điều hòa mới từ danh sách có sẵn

Hướng dẫn thêm điều hòa mới từ danh sách có sẵn

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn học lệnh bộ điều khiển điều hòa mới

Hướng dẫn học lệnh bộ điều khiển điều hòa mới

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020