Hotline: 090-123-0688
Theo dõi chúng tôi
Hotline: 090-123-0688

Hướng dẫn

Hướng dẫn kết nối bộ trung tâm Javis HC vào ứng dụng Javis Smart

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee,Công tắc điện thông minh ,Các loại công tắc thông minh,Công tắc thông ming giá rẻ,Công tắc thông minh Wifi,Công tắc thông minh nào tốt

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Javis Smart và đăng kí tài khoản

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee,Công tắc điện thông minh ,Các loại công tắc thông minh,Công tắc thông ming giá rẻ,Công tắc thông minh Wifi,Công tắc thông minh nào tốt

Ứng dụng Javis Smart tích hợp trợ lý ảo Javis điều khiển thiết bị điện, công tắc điện thông minh bằng Tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam

Công tắc điện thông minh, Các loại công tắc thông minh, Công tắc thông minh giá rẻ, Công tắc thông minh Wifi, Công tắc thông minh nào tốt

Hướng dẫn hẹn giờ bật tắt các thiết bị với bộ công cụ Javis Hc

Công tắc JAVIS điều khiển bình nóng lạnh - Công tắc thông minh điều khiển và hẹn giờ qua Zigbee

Hướng dẫn kết nối bộ an ninh sim GSM vào bộ trung tâm Javis HC

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn học lệnh công tắc hồng ngoại

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn học lệnh công tắc RF

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn học lệnh quạt RF

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn thiết lập Automation nhắc lịch giọng nói bằng Tiếng Việt.

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn thiết lập Automation tự động nhà vệ sinh

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn thiết lập Automation tổng quát.

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn kết nối Camera IP Dahua vào bộ trung tâm Javis HC.

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn đồng bộ 2 thiết bị trong bộ điều khiển trung tâm Javis HC

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn thiết lập kịch bản tự động phát giọng nói Tiếng Việt

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn học lệnh bộ điều khiển điều hòa mới

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

scrolltop