Điều khiển nhà thông minh JAVIS bằng CỬ CHỈ, xu hướng mới trong nhà thông minh |Controlling a JAVIS smart home using gestures

Điều khiển nhà thông minh JAVIS bằng CỬ CHỈ, xu hướng mới trong nhà thông minh |Controlling a JAVIS smart home using gestures

Ngày đăng June,08 2023
Sử dụng cử chỉ bàn tay để điều khiển thiết bị của Javis với camera AI

Sử dụng cử chỉ bàn tay để điều khiển thiết bị của Javis với camera AI

Ngày đăng May,19 2023
Tự động mở cửa khi ô tô về mà không cần làm gì

Tự động mở cửa khi ô tô về mà không cần làm gì

Ngày đăng May,04 2023
Javis tích hợp các thiết bị theo chuẩn Martter đầu tiên tại Việt Nam

Javis tích hợp các thiết bị theo chuẩn Martter đầu tiên tại Việt Nam

Ngày đăng January,05 2023
Tổng hợp công nghệ và thiết bị mới của Javis trong năm 2022

Tổng hợp công nghệ và thiết bị mới của Javis trong năm 2022

Ngày đăng January,04 2023
Bộ định vị ô tô thông minh tự động mở cửa Javis

Bộ định vị ô tô thông minh tự động mở cửa Javis

Ngày đăng January,04 2023
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG LOA ĐA VÙNG CHO NHÀ THÔNG MINH JAVIS

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG LOA ĐA VÙNG CHO NHÀ THÔNG MINH JAVIS

Ngày đăng September,05 2022
GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG XEM CAMERA TRÊN MÀN HÌNH TRUNG TÂM JAVIS

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG XEM CAMERA TRÊN MÀN HÌNH TRUNG TÂM JAVIS

Ngày đăng August,29 2022