Hướng dẫn đổi tên thiết bị Zigbee với giao diện WEB

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Tìm hiểu thêm
Hướng dẫn kết nối lại thiết bị Zigbee

Hướng dẫn kết nối lại thiết bị Zigbee

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee, javis hc, nhà thông minh JAVIS, javis smart

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn thiết lập kịch bản tự động phát giọng nói Tiếng Việt

Hướng dẫn thiết lập kịch bản tự động phát giọng nói Tiếng Việt

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn hẹn giờ bật tắt các thiết bị với bộ công cụ Javis Hc

Hướng dẫn hẹn giờ bật tắt các thiết bị với bộ công cụ Javis Hc

Công tắc JAVIS điều khiển bình nóng lạnh - Công tắc thông minh điều khiển và hẹn giờ qua Zigbee

Ngày đăng October,29 2020
Hướng dẫn đồng bộ 2 thiết bị trong bộ điều khiển trung tâm Javis HC

Hướng dẫn đồng bộ 2 thiết bị trong bộ điều khiển trung tâm Javis HC

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,29 2020
Cập nhập thiết bị từ bộ trung tâm Javis Hc vào ứng dụng Javis Home

Cập nhập thiết bị từ bộ trung tâm Javis Hc vào ứng dụng Javis Home

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,28 2020
Hướng dẫn kết nối bộ điều hòa 2 chiều phản hồi trạng thái Javis

Hướng dẫn kết nối bộ điều hòa 2 chiều phản hồi trạng thái Javis

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng October,28 2020
Hướng dẫn kết nối cảm biến Zigbee với bộ điều khiển trung tâm Javis Hc

Hướng dẫn kết nối cảm biến Zigbee với bộ điều khiển trung tâm Javis Hc

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng September,29 2020
Hướng dẫn kết nối công tắc Zigbee với bộ điều khiển trung tâm Javis Hc

Hướng dẫn kết nối công tắc Zigbee với bộ điều khiển trung tâm Javis Hc

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Ngày đăng September,29 2020