Hotline: 090-123-0688
Theo dõi chúng tôi
Hotline: 090-123-0688

Hướng dẫn

Hướng dẫn học lệnh công tắc RF

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn học lệnh quạt RF

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn thiết lập Automation nhắc lịch giọng nói bằng Tiếng Việt.

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn thiết lập Automation tự động nhà vệ sinh

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn thiết lập Automation tổng quát.

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn kết nối Camera IP Dahua vào bộ trung tâm Javis HC.

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn đồng bộ 2 thiết bị trong bộ điều khiển trung tâm Javis HC

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn thiết lập kịch bản tự động phát giọng nói Tiếng Việt

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn học lệnh bộ điều khiển điều hòa mới

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn thêm điều hòa mới từ danh sách có sẵn

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn học lệnh bộ điều khiển tivi mới

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn thêm tivi từ danh sách có sẵn

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn đổi tên thiết bị Zigbee với giao diện WEB

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee

Hướng dẫn sao lưu (backup) dữ liệu bộ trung tâm JAVIS HC

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee, javis HC, bộ trung tâm

Hướng dẫn sao lưu các file cấu hình qua JAVIS HC tool

nhà thông minh, công tắc thông minh, công tắc cảm ứng, công tắc zigbee, javis HC, smarthome

scrolltop